OBIECTIVE

Diagnoza nivelului incluziunii sociale, a stresului şi stării de bine pentru 1500 de familii ale copiilor cu nevoi speciale prin cercetare transversală, transnaţională

Dezvoltarea unui program de intervenţie psiho-educaţională şi socială pentru promovarea stării de bine în rândul familiilor copiilor cu nevoi speciale

Validarea programului de intervenţie psiho-educaţională şi socială pentru familiile aflate în risc prin implementarea acestuia cu 360 părinţi la nivelul ţărilor europene ale parteneriatului

Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor referitor la nevoile specifice de incluziune socială ale unei familii cu copii cu nevoi speciale prin realizarea unei campanii de informare la nivelul comunităţii

Dezvoltarea unui kit psiho-educaţional care să conţină două instrumente de lucru pentru traineri specializaţi în activitatea cu părinţii dezavantajaţi