HEDEFLER

GENEL HEDEF

Avrupa’da yaşayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aileleri için tasarlanan program sayesinde bu ailelerin sosyal kaynaşmalarını, eşitliklerini ve refahlarını arttırmak

 

HEDEFLER

1. Kesitsel ve uluslararası araştırma aracılığıyla özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk sahibi 1500 ailenin stres, refah ve sosyal kaynaşma seviyelerini belirlemek

2.  Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk sahibi ailelerin refahını artırmak için sosyal ve psikoeğitsel program geliştirmek

3.  Ortaklıktaki Avrupa ülkeleri içerisindeki 360 ebeveyne bu sosyal ve psikoeğitsel programı uygulayarak onaylama

4. Bilgilendirme kampanyası yürüterek özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ve risk grubundaki ailelerin özel ihtiyaçları ile ilgili farkındalık yaratmak

5.  Dezavantajlı ailelerle çalışma konusunda uzman olan eğitmenler için iki adet çalışma ekipmanı içeren psikoeğitsel program hazırlamak

6. Aileler için bütüncül bir el kitabı hazırlayarak onların ebeveyn-çocuk ilişkilerini ve ebeveynlik yeteneklerini geliştirmek